Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

31.12.2021

500+.png (74 KB)

30.12.2021

na strone zus 30.12.2021.png (77 KB)

28.12.2021

CEEB w pigułce-1.jpg (322 KB)

23.12.2021

Życzenia na strone.jpg (428 KB)

23.12.2021

Spotkanie.jpg (225 KB)

21.12.2021

W Wigilię 24 grudnia Urząd Gminy Dobre będzie nieczynny.

Informujemy, że w Wigilię 24 grudnia Urząd Gminy Dobre będzie nieczynny, w związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia świętem Bożego Narodzenia.

Dzień wolny od pracy  został wyznaczony na podstawie zarządzenia Nr I/327/ 2021 Wójta Gminy Dobre z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobre.

 

                                                                                                       Krzysztof Staszak

                                                                                                    Sekretarz Gminy Dobre 

 

07.12.2021

Szanowni Państwo

         Ze względu na obecną trudną sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę zakaźna COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Dobre, w miesiącu grudniu  br.  nie będzie dokonywany odczyt stanu wodomierzy przez pracowników Urzędu Gminy Dobre.

W związku z powyższym prosimy o samodzielne dokonanie odczytu stanu wodomierzy zainstalowanych na nieruchomości i przekazanie tych informacji do Urzędu Gminy Dobre. Odczytu stanu bieżącego wodomierza dokonuje się tylko w pełnych metrach sześciennych. Można również zrobić zdjęcie wodomierza ze stanem licznika, podpisać nazwiskiem, imieniem oraz adresem i wysłać na adres mailowy.

Informację należy przekazać w terminie od 10 do 19 grudnia 2021 r. na nr telefonu 725 020 700 lub 54 285 01 57 wew. 37  lub pocztą elektroniczną na adres urzad@ugdobre.pl

W przypadku nieprzekazania informacji o stanie wodomierzy wyżej wymienionym terminie, faktura rozliczająca obecny okres rozliczeniowy zostanie wystawiona w oparciu o prognozowane zużycie w poprzednim okresie rozliczeniowym. Faktury na nowy okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. zostaną wystawione w oparciu o poprzednią prognozę zużycia wody.

Faktura rozliczająca bieżący okres rozliczeniowy, faktury z prognozą na nowy okres rozliczeniowy oraz druki przelewów będą dostarczone w styczniu 2022 r.

Powyższa informacja nie dotyczy nieruchomości w których został zamontowany wodomierz ze zdalnym odczytem.

 

                                                                                                                                                                 Wójt
                                                                                                                                                           Stefan Śpibida

07.12.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że spotkanie w  ramach organizowanych „Dni bez przemocy” - 25.11-10.12.2021 r.  na terenie Gminy Dobre w dniu 7.12.2021 r. z przyczyn niezależnych nie odbędzie się. Z nieodpłatnej porady prawnej będzie można skorzystać w dniu 14.12.2021 r.  w pokoju numer 18 w Urzędzie Gminy Dobre.

29.11.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem informuje, że w ramach organizowanych „Dni bez przemocy” 25.11-10.12.2021 r. na terenie Gminy Dobre w dniach 30.11.2021 r. i 7.12.2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w pokoju numer 18  w Urzędzie Gminy Dobre osoby doświadczające przemocy w rodzinie będą mogły skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej.

25.11.2021

logonastrone.jpg (111 KB)

Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem przy wsparciu Unii Europejskiej

Zakończyły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem”. Inwestycja została przeprowadzona przy wsparciu funduszy zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obiekt zmienił się zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Zakres prac wewnątrz budynku objął m. in. wykonanie nowych podziałów pomieszczeń, ogólnodostępnej łazienki dla osób niepełnosprawnych i szybu windowego, ułożenie nowej glazury, malowanie ścian i sufitów, wymianę drzwi wewnętrznych oraz instalacji elektrycznej. Największą metamorfozę przeszła jednak sala koncertowa, która poza gruntownym remontem wzbogaciła się o klimatyzację. Ponadto w ramach prac docieplono ściany zewnętrzne oraz dach jak również wykonano tynki  zewnętrzne, utwardzono teren działki oraz wykonano remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu to 1 088 602,69 zł, a  dofinansowanie to 840 827,26 zł (77,24% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu). Środki zewnętrzne w kwocie 731 967,00 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 108 860,26 zł to dofinasowanie z budżetu państwa. Pozostałe środki  pochodziły z budżetu gminy Dobre.

W wyniku realizacji inwestycji utworzona została baza lokalowa pod realizację przedsięwzięć o charakterze „miękkim” wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobre na lata 2017-2023, których beneficjentami będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Gmina Dobre jest aktualnie w trakcie procedury podpisania umowy na wdrożenie wyżej wymienionych inwestycji społecznych przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Gmina planuje również wykorzystanie wyremontowanego obiektu do realizacji różnorodnych imprez o charakterze integracyjnym, które będą finansowane z jej własnych środków.

01..jpg (372 KB)

02..JPG (238 KB)

03..jpg (173 KB)

04..jpg (176 KB)

05..jpg (92 KB)

06..JPG (179 KB)

07..JPG (170 KB)

08..JPG (170 KB)

09..jpg (263 KB)