Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

28.01.2022

Ostrzeżenie meteorologiczne

o oblodzeniu 

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: od godz. 19:00 dnia 28.01.2022 do godz. 09:00 dnia 29.01.2022

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Rozporządzenie nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r.

25.01.2022

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie, poniżej publikujemy Rozporządzenie nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r., w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

rozporządzenie nr 4_2022-1.jpg (605 KB)

rozporządzenie nr 4_2022-2.jpg (352 KB)

21.01.2022

logotyp.jpg (42 KB)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem I”

Gmina Dobre wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem I” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia poprzez wzrost aktywizacji społecznej u 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobre w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (14 osób).

Projekt zakłada skierowanie do grupy docelowej wsparcia m. in. w postaci warsztatów z treningu umiejętności społecznych, podnoszących kompetencje w zakresie wielojęzyczności, muzyczno-wokalnych, czytelniczo-teatralnych, z zakresu zdobycia umiejętności uczenia się, a także wsparcia psychologicznego.

Gorąco zachęcamy potencjalnych uczestników do zgłoszenia się do udziału w projekcie. Zaplanowane zajęcia pozwolą uczestnikom na ciekawe, a zarazem pożyteczne spędzenie wolnego czasu w gronie rówieśników w miłej atmosferze.

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Więcej informacji można również uzyskać w biurze projektu (budynek UG Dobre, pokój nr 26).

Rekrutacja będzie prowadzona od 24 stycznia 2022 r. do 30 stycznia 2022 r. Formularz rekrutacyjny należy pobrać z biura projektu (budynek Urzędu Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6), w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem (ul. Fabryczna 26a), ze strony internetowej Urzędu Gminy Dobre (www.ugdobre.pl) lub ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem (www.gokdobre.pl), wypełnić czytelnie, podpisać (formularz w imieniu dziecka podpisuje rodzic lub opiekun prawny) oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów oraz deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem i oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem do biura projektu w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.

Zarządzenie ws. ustalenia Regulaminu rekrutacji uczestników projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem I”.pdf (127 KB)

Regulamin rekrutacji.pdf (167 KB)

Formularz rekrutacyjny.pdf (202 KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie objętym grantem.pdf (249 KB)

Oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem.pdf (161 KB)

19.01.2022

uwagawaznainformacja.jpg (145 KB)

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dobre oraz jednostek organizacyjnych

W związku z dużym wzrostem zachorowań na COVID – 19 powracają ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dobre oraz jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę w budynku przy ulicy Dworcowej 6.  

Od 20 stycznia 2022 r. do odwołania Urząd Gminy Dobre, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych będą realizować wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom bez bezpośredniej obsługi interesantów, za wyjątkiem niecierpiących zwłoki spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz  dowodów osobistych.   

Osoba chcąca złożyć korespondencję osobiście obowiązana jest włożyć dokumenty do oznakowanych pojemników znajdujących się w wejściu do budynku.
Nie będzie możliwości  potwierdzenia ich odbioru.


Zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych z wykorzystaniem:

  • elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • poczty elektronicznej e-mail,
  • tradycyjnej przesyłki pocztowej,
  • telefonicznie pod nr tel.: 54 285 00 83, 054 285 01 25, 54 285 01 57, 054 285 01 58.


Interesanci  przebywający w budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk, używania rękawiczek jednorazowych  oraz zakrywania ust i nosa.

W razie konieczności udzielenia pomocy, szczególnie osobom starszym, chorym lub samotnym prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.

Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialne podejście do sprawy. Wszystkie działania, jakie podejmujemy są skierowane na zniwelowanie zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.                                                                                                        

                                                                                                                            Wójt
                                                                                                                    
Stefan Śpibida

04.01.2022

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

grafika-Rzadowa-tarcza-Antyinflacyjna-16x9-1.jpg (24 KB)

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :


Wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny na stronie internetowej UG Dobre oraz GOPS Dobre.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 54 2850083 wew. 13, 39, 11 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

Wniosek o dodatek osłonowy.pdf (262 KB)

Wniosek o dodatek osłonowy-wersja edytowalna.docx (58 KB)

31.12.2021

500+.png (74 KB)

30.12.2021

na strone zus 30.12.2021.png (77 KB)

28.12.2021

CEEB w pigułce-1.jpg (322 KB)

23.12.2021

Życzenia na strone.jpg (428 KB)

23.12.2021

Spotkanie.jpg (225 KB)