Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

05.08.2022

Uwaga!
Wieczorem i w nocy (5/6.08) możliwe wystąpienie gwałtownych burz z gradem i silnego wiatru.
Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr

ostrzeznie.png (54 KB)

03.08.2022

plakat osp.jpg (386 KB)

03.08.2022

Płowce belka(2).jpg (6.70 MB)

03.08.2022

PIKNIK WAK 2022.PNG (1.88 MB)

Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Dobre na rok 2022

02.08.2022

Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Dobre na rok 2022-1.jpg (458 KB)

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

02.08.2022

W dniu 10.08.2022 r. w godz. 09:00 - 10:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej DĘBY 5

W dniu 12.08.2022 r. w godz. 09:00 - 12:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej DOBRE OCZYSZCZALNIA

28.07.2022

Na strone 28.07.png (126 KB)

28.07.2022

W dniu 02.08.2022 r. w godz. 12:00 - 13:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej DOBRE 2

26.07.2022

plakatb.jpg (393 KB)

22.07.2022

logo1.png (86 KB)

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem II”

Gmina Dobre wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem II” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia poprzez wzrost aktywizacji społecznej u 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobre w okresie od 1.07.2022 do 31.12.2022 r.

Projekt zakłada skierowanie do grupy docelowej wsparcia m. in. w postaci warsztatów z treningu umiejętności społecznych, podnoszących kompetencje w zakresie wielojęzyczności, muzyczno-wokalnych, czytelniczo-teatralnych, z zakresu zdobycia umiejętności uczenia się, a także wsparcia psychologicznego.

Gorąco zachęcamy potencjalnych uczestników do zgłoszenia się do udziału w projekcie. Zaplanowane zajęcia pozwolą uczestnikom na ciekawe, a zarazem pożyteczne spędzenie wolnego czasu w gronie rówieśników w miłej atmosferze.

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Więcej informacji można również uzyskać w biurze projektu (budynek UG Dobre, pokój nr 26).

Rekrutacja będzie prowadzona od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. Formularz rekrutacyjny należy pobrać z biura projektu (budynek Urzędu Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6), w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem (ul. Fabryczna 26a), ze strony internetowej Urzędu Gminy Dobre (www.ugdobre.pl) lub ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem (www.gokdobre.pl), wypełnić czytelnie, podpisać (formularz w imieniu dziecka podpisuje rodzic lub opiekun prawny) oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów oraz deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem i oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem do biura projektu w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.

Zarządzenie ws. ustalenia Regulaminu rekrutacji uczestników projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem II”.pdf (128 KB)

Regulamin rekrutacji II.pdf (167 KB)

Formularz rekrutacyjny II.pdf (202 KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie objętym grantem II.pdf (249 KB)

Oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem II.pdf (161 KB)