pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Elżbiety
Marka

18

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Wsparcie na termomodernizację Remizy Strażackiej w Dobrem

środa, 01.03.2017 10:27

 

We wtorek 28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowy na dofinansowanie projektów termomodernizacji budynków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 16 beneficjentów, między innymi Gminy Dobre reprezentowanej przez Wójta Gminy Dobre Stefana Śpibidę i Skarbnik Gminy Dobre Cecylię Danutę Nowak.

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej przy ul. Powstańców w Dobrem” otrzymało dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych - w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakres planowanych prac obejmie docieplenie stropu poddasza i ścian zewnętrznych wraz  z ich malowaniem oraz wymianę części okien drewnianych na okna PCV. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a także wygeneruje oszczędności finansowe. Pozytywnym efektem przedsięwzięcia będzie również redukcja emisji dwutlenku węgla. Szacuje się, że w wyniku termomodernizacji budynku do atmosfery zostanie wyemitowane prawie 7 ton równoważnika CO₂ mniej rocznie. Polepszeniu ulegną również warunki użytkowania termomodernizowanego budynku.

Całkowita wartość projektu to 247 115,12 zł. Na jego realizację Gmina Dobre otrzymała wsparcie w kwocie 210 047,85 zł stanowiące 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach innego unijnego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Gmina Dobre ubiega się obecnie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy.

 

                                                                                                  Joanna Maciejewska

 

Zdjęcia: Szymon Zdziebło/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Archiwum Urzędu Gminy Dobre

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 01.03.2017 10:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2017 14:03
Liczba wyświetleń: 502

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu