pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Aurory
Fryderyka

5

marzec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Susza 2018 - szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych

piątek, 15.06.2018 08:43

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2018 roku, Wójt Gminy Dobre zamierza w najbliższym czasie wystąpić do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z wnioskiem o powołanie komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód, powstałych w gospodarstwach rolnych, na terenie Gminy Dobre.

Z uwagi na krótki termin przekazania informacji obrazującej zakres szkód z terenu gminy Dobre, Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, zgłoszenia szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2018 roku, można dokonać w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 22, w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie do 25.06.2018 r.

Zgodnie z prowadzonym monitoringiem suszy przez IUNG Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na terenie Gminy Dobre szacowaniu podlegać mogą uprawy zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych oraz truskawek rosnących na I i II kategorii glebowej, (tj. na glebach klasy IVa, IVb, V i VI).

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 29 maja 2018 r.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, komisja do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

W celu uproszczenia przebiegu zgłaszania szkód, producent rolny powinien przygotować i mieć przy sobie w momencie zgłaszania szkód, następujące dane:

  • numer identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR),
  • aktualny numer telefonu,
  • powierzchnię poszczególnych upraw w gospodarstwie (odpowiadającą powierzchni upraw zgłaszanych z wnioskiem o dopłaty),
  • powierzchnię całego gospodarstwa rolnego oraz powierzchnię gruntów zgłaszaną do ARIMR z wnioskiem o dopłaty,
  • nazwę obrębu i numery działek ewidencyjnych, na których znajdują się uprawy,
  • ilość (w tonach) wyprodukowanego mleka rocznie – średnia z 3 ostatnich lat oraz planowana produkcja w roku bieżącym, a także ilość posiadanych krów mlecznych (jeśli dotyczy),
  • ilość (w sztukach) wyprodukowanego żywca wołowego i wieprzowego rocznie – średnia z 3 ostatnich lat oraz planowana produkcja w roku bieżącym (jeśli dotyczy),
  • informacja o obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniu upraw, zwierząt, budynków i sprzętu oraz kwotę uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia w roku kalendarzowym 2018 (jeśli dotyczy).

                                                                                                     Wójt

                                                                                                    Stefan Śpibida

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wniosek - susza 2018 2018-06-15 08:47:01 d.adamski
załącznik Oświadczenie - produkcja zwierzęca 2018 2018-06-15 08:47:31 d.adamski
załącznik Oświadczenie rolnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2018-06-15 08:48:11 d.adamski

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 15.06.2018 08:43
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2018 09:31
Liczba wyświetleń: 1495

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu