pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Leoncjusza
Michała

23

maj

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

piątek, 30.03.2018 10:56

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód

polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502)  wynoszą: 

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok; 
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności: 
    1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok, 
    2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
    3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 mna 1 rok. 

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2  wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wobec powyższego osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70%, proszone są  o złożenie w Urzędzie Gminy Dobre stosownego oświadczenia w terminie do 16.04.2018r.

Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej informacji, a także dostępne jest w formie  papierowej  w  siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 1.

Wójt, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, informację o wysokości oraz sposobie obliczenia przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Gminy, wskazany w informacji. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ww. ustawy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

                                                                                                                                                          Wójt

                                                                                                                                                  Stefan Śpibida

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Oświadczenie 2018-03-30 11:56:28 d.adamski

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 30.03.2018 10:56
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2018 10:57
Liczba wyświetleń: 543

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu