pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Mascelego
Walerii

16

styczeń

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

Unijne dofinansowanie na opiekę przedszkolną

środa, 20.12.2017 08:59

W miniony piątek Wójt Gminy Dobre Stefan Śpibida oraz Skarbnik Gminy Dobre Cecylia Danuta Nowak złożyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisy na umowie o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Dobrem i na przedszkole w Krzywosądzy” złożonego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycja ta stanowi projekt zintegrowany razem z przedsięwzięciem pn. „Poprawa jakości świadczenia usług edukacyjnych przez przedszkole w Dobrem i przez przedszkole w Krzywosądzy”, które wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne RPO WK-P 2014-2020. Umowę na realizację tego projektu w ramach wsparcia unijnego Gmina Dobre podpisała pod koniec listopada br. Gmina realizowała wspomniane projekty od sierpnia 2016 r. do sierpnia 2017 r., a więc jeszcze przed przyznaniem jej dofinansowania przez Urząd Marszałkowski.

W ramach projektu infrastrukturalnego oddziały zamiejscowe Publicznego Przedszkola w Dobrem zyskały nowe sale w związku z adaptacją części pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Dobrem oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzy. Inwestycja objęła również zakup wyposażenia w postaci mebli, kącików tematycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych. Przedszkolaki korzystają z utworzonych w ramach przedsięwzięcia pomieszczeń od września 2016 r. W przedszkolu w Dobrem w ramach adaptacji udało się uzyskać 3 sale zajęć. Roboty budowlane objęły wykonanie ścian wewnętrznych o klasie odporności EI30 oraz podestów przy projektowanych wyjściach. W ramach prac dokonano demontażu okien, montażu okien z drzwiami, a także wykonano dodatkowe drzwi. Roboty objęły również prace wykończeniowe. W przedszkolu w Krzywosądzy wykonano bardzo podobny zakres prac uzupełniony o prace instalacyjne. W wyniku adaptacji udało się uzyskać 3 sale zajęć. Całkowita wartość projektu to 217 425,84 zł. Kwota dofinansowania wynosi 184 811,96 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Z kolei w ramach projektu pn. „Poprawa jakości świadczenia usług edukacyjnych przez przedszkole w Dobrem i przez przedszkole w Krzywosądzy” sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pomocy nauczycieli zatrudnionych w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych w Dobrem i w Krzywosądzy. Wartość projektu to 213 133,80 zł, z czego 181 163,72 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich (jest to 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu).

W związku z realizacją obu przedsięwzięć w formule projektu zintegrowanego udało się utworzyć 50 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Dobre. Dzięki wygenerowaniu nowych miejsc z edukacji przedszkolnej może skorzystać więcej najmłodszych mieszkańców gminy.

 

                                                                                          Joanna Maciejewska

 

Zdjęcia: Szymon Zdziebło/Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz archiwum Publicznego Przedszkola w Dobrem.

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 20.12.2017 08:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 713

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu