Wyszukaj:
Strona główna
Najnowsze artykuły
  Aktualności
•  Aktualności
  Moja Gmina
•  Herb i barwy Gminy Dobre
•  Historia
•  Zabytki
•  Plan Dobrego
•  Mapa gminy z podziałem na sołectwa
•  Samorządowy Informator SMS
•  Ostrzeżenia
•  Przerwy w dostawie energii elektrycznej
•  Gminne targowisko dla zwierząt
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Gospodarka odpadami komunalnymi
•  Gmina Dobre w Unii Europejskiej
•  Program Integracji Społecznej
•  Współdziałanie z gminami i z innymi podmiotami
•  Osiągnięcia
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Jednostki kultury
•  Gminna Biblioteka Publiczna
•  Gminny Ośrodek Kultury
  Ochotnicze Straże Pożarne
•  Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
•  OSP - Krzywosądz
•  OSP - Dobre
•  OSP - Bronisław
•  OSP - Byczyna
•  OSP - Bodzanowo
  Organizacje Pożytku Publicznego
•  Stowarzyszenie Promyk Nadziei
  Policja
•  Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
  Komunikacja
•  Rozkład jazdy PKS
  Sport
•  MGKS "LECH" Dobre
•  Uczniowski Klub Sportowy Dobre
  Instytucje
•  Szkoły i Przedszkola
  Dane teleadresowe
•  Urząd Pocztowy
•  Służba zdrowia
•  Bank Spółdzielczy
•  Spółdzielnia Kółek Rolniczych
•  Kościoły
•  Restauracja
•  Numery alarmowe
  Inne
•  Linki
  Praca
•  Oferty Pracy
  Oferty Inwestycyjne
•  Oferty
  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
Statystyki
Instytucje » Szkoły i Przedszkola » Przedszkole Wersja do druku

Program przedszkola

PROGRAM

 

Praca dydaktyczno-wychowawcza planowana jest zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 23. 12. 2008 r.

Nasze przedszkole tworzy klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dostarcza dzieciom wiele okazji do twórczego wyrażania siebie, swoich myśli, a także wprowadza dzieci w nowy, nieznany dla nich świat relacji społecznych.

W roku szkolnym 2012/13 realizowany jest program wychowania przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk „W kręgu zabawy”

Nauczycielki realizują też programy autorskie:

1.       Program adaptacyjny dzieci nowoprzybyłych „Smerfik” autorstwa
E. Makuch

2.     Program pracy z dzieckiem uzdolnionym plastycznie „Promyk” autorstwa
E. Makuch i U. Glińskiej

3.     Program patriotyczny „Kto Ty Jesteś?” autorstwa B. Krzyżaniak

4.     Program pracy kółka teatralnego „Maska” autorstwa E. Makuch

 

W pracy dydaktyczno-wychowawczej pracujemy

z dziećmi nowatorskimi metodami:

1.     realizujemy pomysły i inwencję twórczą nauczycieli;

2.     wykorzystujemy metody odtwórcze:

      - zabawowo-naśladowcze,
      - zadaniowe,
      - sytuacyjne;

3.     twórcze:
- gimnastyka twórcza R. Labana,
- ruch rozwijający W.Sherborne                                     

 - gimnastyka ekspresyjna A.M. Kniessów,
- metoda wczesnego wprowadzania dziecka w świat pisma dr J. Majchrzak,
- metoda twórczego myślenia J.Osborne,
- metoda dobrego startu wg M. Bogdanowicz,
- relaksacja oddechowa wg Wintreberta,
- pedagogika zabawy

-  techniki parateatralne,

 

 

W ramach zajęć

dydaktyczno-wychowawczych organizujemy:

  1. zgodnie z planami miesięcznymi spotkania w miejscach użyteczności publicznej takich jak: apteka, poczta, piekarnia; spotkania z: lekarzem, policjantem oraz inną osobą reprezentującą współczesne lub przemijające zawody.
  2. angażujemy się w kampanie społeczne m.in.: „Bądź po stronie natury”; „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
  3. uczestniczymy w akcjach charytatywnych np. ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”,
  4. dzieci z naszego przedszkola biorą udział w różnego rodzaju konkursach np. wokalnych, plastycznych, recytatorskich itp.

  

Organizujemy:

teatrzyki, bale, przedstawienia, imprezy okolicznościowe, wyjazdy do instytucji kulturalnych (teatr, kino, muzeum)

 

  

Ponadto dzieci maja możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe:

O      Logopedię

O      Religię

O      Język angielski

O      Rytmikę

 

W ramach współpracy z rodzicami oferujemy:

  1. szkolenia dla rodziców, pozwalające im lepiej zrozumieć swoje pociechy - ich pragnienia, potrzeby zgodne z okresem rozwojowym itp.
  2. spotkania z rodzicami w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom,
  3. dni otwarte  (wg harmonogramu każdej z grup),
  4. zebrania ogólne - w zależności od potrzeb,
  5. spotkania podczas uroczystości przedszkolnych.

Redaktor: Tomasz Brzeziński, Źródło:Tomasz Brzeziński, Ilość wyświetleń: 639, Utworzony: 2013-05-29 15:23:39, Ostatnia zmiana: 2013-05-31 14:01:55 Historia zmian